Karakia (Prayer) a Tu

No wai te winiwini
No wai te wanawana
No wai te matauranga mo te whare wananga Tu Taua
No hau ano e Tu, e uru mai ki a hau to tauira
Kia puta ai te maramatanga ki te mau taiaha ki te patu hoariri ki te tu parekura.
Ka puta ki te whei ao ki te ao marama, Ti hei mauriora

Derived from Tumatauenga and given to the world of Man comes the knowledge of Power and Fear. It is I your student O god of War, whom evokes your knowledge of the Taiaha, of the Patu and of the Parekura, all of which that hath entered into the world of light and understanding, O harken to the breath of life.